Izolační technologie

Spojování izolačních fólií se provádí svařováním horkým vzduchem pomocí přístrojů značky Leister.

Izolace střechy:

 • tepelně izolační vrstva
 • zeteplení střechy pomocí polystyrenu dle projektu a platných norem. Individuálně k dané stavbě, deskovým, popřípadě spádovým polystyrenem mechanicky kotveným teleskopy ke střeše stavby, separace geotextilií.
 • Fólie
  • mechanicky kotvená v pásech, po stranách přivařená k přišroubovaným oplášťovaným profilům a klempířským prvkům, separace geotextilií.
 • Asfaltové pásy
  • natavením propan- butanovým hořákem.

Izolace terasy, balkony:

 • Folie
  • svařováním, pokládka dlažby na terče bez lepení.
  • oproti lepené dlažbě nehrozí odmrzání, následné praskání dlažby a poškození izolace.

Izolace jímky, jezírka, nádrže:

 • Folie
  • svařováním, separační vrstva geotextilie.

Izolace bazény:

 • Folie
  • svařováním, PVC fólie.

Spodní izolace:

 • Folie
  • svařováním, separační vrstva geotextilie.
 • Asfaltové pásy
  • natavením propanbutanovým hořákem.